Prevody sústav


Program na prevod čísel medzi rôznymi číselnými sústavami. Vie pracovať s dvojkovou, desiatkovou a šestnástkovou číselnou sústavou. Od verzie 4.0 dokáže previesť aj desatinné čísla.


4.2

Okno programu Stiahnuť verziu 4.2 ( zip - 243 kB )

4.1

Okno programu

Stiahnuť verziu 4.1 ( zip - 245 kB )

3.0

Okno programu

Stiahnuť verziu 3.0 ( 37 kB )