Polynómy


Program na sčítavanie, odčítavanie, násobenie a delenie polynómov. Podporované sú polynómy najviac šiesteho stupňa. Umožňuje tiež vypísať celú hornerovu schému polynómu ( aj nad poľom zvyškových tried ).


1.0Stiahnuť verziu 1.0 ( 252 kB )