Matice


Program na vykonávanie operácií s maticami. Umožňuje vykonávať nasledovné operácie:

Všetky operácie je možné vykonávať nad poľom reálnych čísel alebo nad poľom zvyškových tried ( modulo 2 až modulo 97 ). Maximálny rozmer zadanej matice je 7 riadkov x 8 stĺpcov. Maximálny stupeň štvorcovej matice je 7.

Pozrite si aj podrodný návod.


1.1Stiahnuť verziu 1.1 ( zip - 362 kB )