Komplexné čísla


Program na vykonávanie výpočtov s komplexnými číslami. Je možné ho použiť aj ako normálnu kalkulačku. Umožňuje vykonávať základné výpočty s komplexnými číslami ( +, -, x, / ) a určiť absolútnu hodnotu komplexného čísla. Ďalej má funkciu prevodu kč medzi algebraickým ( 10+j5 ) a exponenciálnym ( 11,18 e j26,6 ) tvarom.

Tento program tiež umožňuje riešiť elektrické obvody so sériovým alebo paralelným zapojením rezistorov alebo impedancií ( prípadne kondenzátorov ).

Dal som si aj tú námahu napísať podrobný návod.


4.5e

Okno programu
Stiahnuť verziu 4.5e ( zip - 315 kB )

4.4e

Okno programu
Stiahnuť verziu 4.4e ( zip - 262 kB )

2.0

Okno programu


Stiahnuť verziu 2.0 ( 10 kB )